TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 31.1.2019.

Rekisterinpitäjä
Helsinki Cine Aasia – Elokuvien Aasia ry
Y-tunnus: 2561838-4
Osoite: Alppikatu 3 B 59, 00530 Helsinki
Puhelin: 040 717 4457
Sähköposti: info@helsinkicineaasia.fi

Rekisterin nimi
Uutiskirje-, akkreditointi-, vapaaehtois- ja yhteistyökumppanirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Uutiskirjeen toimittaminen, vieraaksi akkreditoituminen, festivaaliohjelmiston kokoamiseen ja esittämiseen tähtäävä yhteydenpito, myynti- ja markkinointiviestintä sekä vapaaehtoisten koordinointi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • Organisaation/yrityksen nimi
  • Laskutustiedot
  • Vapaaehtoisten itse ilmoittamat käytettävyyteen ja osaamiseen liittyvät tiedot

Tietolähteet
Tietolähteinämme on ensisijaisesti rekisteröityjen itsensä meille luovuttama tieto, esim. sivustolla oleva uutiskirjetilauslaatikko. Lisäksi yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet.

Tietojen luovutus
Festivaali ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Uutiskirjettä jakelevan MailChimp-palvelun keräämä tieto sijaitsee palvelimilla, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja MailChimpin yksityisyydensuojakäytännöstä. Uutiskirjeen tilauksen voi lopettaa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Henkilötietojen säilytys ja rekisterin suojaus
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on välttämätöntä. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään. Rekisteröityjen tiedot tallennetaan sähköisiin tiedostoihin, joihin on pääsy vain määritellyillä festivaalin järjestämiseen osallistuvilla henkilöillä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Henkilötietoihin voidaan tehdä tarpeellisia muutoksia ja virheelliset tai vanhentuneet tiedot voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja päivitystä kirjallisena ja allekirjoitettuna pyyntönä ottamalla yhteyttä tässä selosteessa nimettyyn rekisterin pitäjään.

Evästeet
Sivusto tallentaa evästeen, jonka perusteella sivuston selauskieli määräytyy.